Begeleide intervisie voor de zorg

Nieuwe oplossingen en collegiaal advies

Wij kennen het allemaal wel, soms zit je als zorgprofessional vast in een bepaalde situatie. Begeleide intervisie kan daarbij uitkomst bieden. Onder leiding van een ‘afstandelijk betrokken’ intervisiebegeleider met ruime ervaring in de zorgsector.

Wij bespreken de probleemsituatie en koppelen daaraan een leervraag. Vertrouwen op een juiste uitkomst is voldoende om ook daadwerkelijk oplossingen te vinden.

Helpende vragen en collegiaal advies verruimen het referentiekader, doorbreken repeterende gedachtestromen en maken dat er meer oplossingsrichtingen te kiezen zijn voor de probleeminbrenger.

Hierna kun je als zorgprofessional met nieuwe energie weer verder.

Intervisie in de zorg: effectieve leermethode

Intervisie is een vorm van intercollegiale ondersteuning en begeleiding tussen gelijken in de werkcontext. Het is een effectieve leermethode; tussen de deelnemers ontstaat herkenning en een dynamiek waarvan en met elkaar wordt geleerd.

Intervisie richt zich op persoonlijke aspecten, zoals vaardigheden en problemen, van de zorgprofessional in de werkcontext, rekening houdend met diens kwaliteiten en vervormingen.

Intervisie bevordert zelfreflectie en het zelfoplossend vermogen van de deelnemers. Het is een gezamenlijk leerproces, mede door de onderlinge terugkoppeling en feedback.

Begeleide intervisie vormt een meerwaarde en geeft meer kwaliteit aangezien de intervisiebegeleider geen teamlid is, maar wel de uitdagingen in de zorgsector goed kent.

Aandacht voor successen en kwaliteiten

Naast het bespreken van problemen en leerpunten is er expliciet aandacht voor de kwaliteiten van de zorgprofessional en succesmomenten in het werk. Dit om de professioneel te sterken in diens kernkwaliteiten. Hier wordt binnen de intervisie bewust aandacht aangegeven, zodat men leert denken en handelen vanuit eigen kracht.

Begeleiding voor professionals in de zorg

Rick Veltman biedt intervisie en begeleiding aan professionals in het sociale domein. Denk daarbij aan jeugdzorg, thuiszorg, ouderenzorg, GGZ-instellingen, gehandicaptenzorg en gemeentelijke zorginstanties.

Dit doet hij vanuit zijn jarenlange ervaring in de jeugdzorg en als (team)coach en intervisor.

Het is zijn missie jeugdbeschermers en zorgverleners te sterken in hun persoonlijke kracht en ontwikkeling teneinde de zorg te verbeteren. Dus meer plezier, tijd voor reflectie en minder uitval.

Meerdere methoden en vormen passend bij de vraag

Rick Veltman werkt op basis van een overzichtelijke intervisiemethode, die ook door de intervisanten eenvoudig is aan te leren. Deze methode kunnen zij daardoor zelf toepassen en ook in de toekomst blijven gebruiken. Daarnaast worden andere intervisiemethoden en begeleidingsvormen aangeboden passend bij de leervraag.

Neem contact op voor meer informatie

Wil je meer weten of een sessie boeken, neem contact op met Rick Veltman. Het tarief voor begeleide intervisie is 195,00 per deelnemer per sessie, excl. btw.

Speciaal programma voor startende jeugdzorgprofessionals

Jeugdzorgprofessionals worden blootgesteld aan weerstand van cliënten die in het drang of dwangkader worden begeleid. Tezamen met leren van het vak binnen het kader van een kinderbeschermingsmaatregel en wat daaromheen komt kijken aan processen, protocollen en administratie maakt dit een zwaar beroep wat dikwijls leidt tot ziekteverzuim en voortijdige uitval. Een verlies voor de markt, de organisatie, de Hbo-professional zelf en niet in de laatste plaats: de client. Vooral voor startende jeugdbeschermers is dit een ware beproeving.

Voor de startende jeugdbeschermers is er dan ook een speciaal programma. Voor meer informatie neem contact op met Veltman Coacht.