Coaching bij conflict

Begeleiding naar meer verbinding en harmonie

Waar mensen samen leren, leven en werken kunnen belangen botsen en conflicten ontstaan. Hoe verhouden wij ons tot elkaar en wat maakt dat wij uit verbinding geraken en vooral: hoe komen wij daar weer uit?

Gelijk hebben of gelukkig zijn?

Een simpel verschil van mening kan soms uitmonden in een conflict tussen betrokkenen. Conflicten kunnen ontstaan op de werkvloer, maar het kan ook gaan om een burenruzie of een conflict in een onderwijsinstelling.

Rick Veltman is onpartijdig gesprekspartner. Hij begeleidt betrokkenen om het conflict op te lossen. Daarbij is de startvraag: ‘gelijk hebben of gelukkig zijn’. Voor je gelijk ga je naar een rechter, voor conflict coaching moet er energie zijn om het samen te willen oplossen.

Uiteindelijk heeft iedereen baat bij meer verbinding en harmonie.

Werkwijze conflict coaching & tarief

In een intakegesprek bespreken we het conflict en wat je ermee wilt. Afhankelijk van het conflict wordt bepaald of het intakegesprek met partijen gezamenlijk wordt gehouden of apart. In dit gesprek wordt bepaald of conflict coaching de juiste vorm is en of er een klik is met de coach.

Het tarief voor particulieren is € 125,00 inclusief btw per uur.
Het zakelijk tarief is €125,00 exclusief btw per uur.

De duur en het verloop van het traject is maatwerk. Veelal zijn er 3 tot 5 gesprekken nodig.

Neem contact op voor meer informatie

Wil je meer weten of kennis maken, neem contact op met Rick Veltman.

Conflict coaching voor professionals en particulieren

Rick Veltman biedt coaching, intervisie en begeleiding aan professionals in het sociale domein. Denk daarbij aan jeugdzorg, thuiszorg, ouderenzorg, GGZ-instellingen, gehandicaptenzorg en gemeentelijke zorginstanties.

Dit doet hij vanuit zijn jarenlange ervaring in de jeugdzorg en als (team)coach en intervisor.

Het is zijn missie professionals, jeugdbeschermers en zorgverleners te sterken in hun persoonlijke kracht en ontwikkeling teneinde de kwaliteit op de werkvloer te verbeteren. Dus meer plezier, tijd voor reflectie en minder uitval.

Daarnaast begeleidt hij particulieren in hun persoonlijke ontwikkeling en bij conflicten.