CONFLICT COACHING

Waar mensen samen leren, leven en werken kunnen belangen botsen en conflicten ontstaan. Hoe verhouden wij ons tot elkaar en wat maakt dat wij uit verbinding geraken en vooral: hoe komen wij daar weer uit?

Gelijk hebben of gelukkig zijn?

Veltman Coacht is onpartijdig gesprekspartner. Hij begeleidt betrokkenen om het conflict op te lossen. Daarbij is de vraag: gelijk hebben of gelukkig zijn startvraag. Voor je gelijk ga je naar een rechter, voor conflict coaching moet er energie zijn om het samen te willen oplossen.

Conflicten kunnen ontstaan op de werkvloer, maar het kan ook gaan om een burenruzie of een conflict in een onderwijsinstelling.  

Werkwijze en tarief

In een intakegesprek bespreken we het conflict en wat je ermee wil. Afhankelijk van het conflict wordt bepaald of het intakegesprek met partijen gezamenlijk wordt gehouden of apart. In dit gesprek wordt gezamenlijk bepaald of conflict coaching de juiste vorm is en of er een klik is met de coach.

Het tarief is €195,00 voor anderhalf uur. Gemiddeld zijn 3 tot 5 sessies nodig.