Teamcoaching voor (zorg) professionals

Zelfsturende teams die oplossingsgericht werken

Van waarde en betekenisvol mogen zijn in het team waarin je werkt, maakt dat je je uitgedaagd voelt om je verder te ontwikkelen ten dienste van de ander.

Autonoom professional zijn én met elkaar de klus klaren kan een uitdaging zijn. Veltman Coacht helpt zelfverantwoordelijke teams op weg vanuit oplossingsgerichte interactie.

In een zelfverantwoordelijk team:

  • zijn de teamleden samen verantwoordelijk voor de teamresultaten,
  • faciliteert het management vanuit visie, koers en duidelijk kader,
  • daarbinnen worden besluiten genomen op basis van consensus,
  • is oog voor diversiteit en verschillende kwaliteiten,
  • komen de teamleden met elkaar tot werkbare oplossingen,
  • is een klimaat waar ruimte is om te leren,
  • is de communicatie to the point en respectvol.

 

Werkwijze teamcoaching & tarief

Rick Veltman denkt vanuit zijn praktijk Veltman Coacht met de organisatie mee, wetende dat veranderingsprocessen bij medewerkers invloed hebben op de organisatie, net zoals dat omgekeerd ook het geval is.

Rick Veltman kent de principes van zelfsturing en weet wat er nodig is voor effectieve teams.

De duur en het verloop van het traject is maatwerk.
Het tarief is op offerte basis.

Neem contact op voor meer informatie

Wil je meer weten of kennis maken, neem contact op met Rick Veltman.

Coaching voor professionals in de zorg en andere sectoren

Rick Veltman biedt teamcoaching, individuele coaching, intervisie en begeleiding aan professionals in het sociale domein. Denk daarbij aan jeugdzorg, thuiszorg, ouderenzorg, GGZ-instellingen, gehandicaptenzorg en gemeentelijke zorginstanties.

Dit doet hij vanuit zijn jarenlange ervaring in de jeugdzorg en als (team)coach en intervisor.

Het is zijn missie professionals, jeugdbeschermers en zorgverleners te sterken in hun persoonlijke kracht en ontwikkeling teneinde de kwaliteit op de werkvloer te verbeteren. Dus meer plezier, tijd voor reflectie en minder uitval.