TEAMCOACHING

Van waarde en betekenisvol mogen zijn in het team waarin je werkt, maakt dat je je uitgedaagd voelt om je verder te ontwikkelen ten dienste van de ander. Autonoom professional zijn en met elkaar de klus klaren kan een uitdaging zijn. Veltman Coacht helpt zelfverantwoordelijke teams op weg vanuit oplossingsgerichte interactie.

In een zelfverantwoordelijk team:

  • Zijn de teamleden samen verantwoordelijk voor de teamresultaten
  • Faciliteert het management vanuit visie, koers en duidelijk kader
  • Daarbinnen worden besluiten genomen op basis van consensus
  • Is oog voor diversiteit en verschillende kwaliteiten
  • Komen de teamleden met elkaar tot werkbare oplossingen
  • Is een klimaat waar ruimte is om te leren
  • Is de communicatie to the point en respectvol

Advies

Veltman Coacht denkt met de organisatie mee over de implicaties van de ingezette coaching, wetende dat veranderingsprocessen bij medewerkers invloed hebben op de organisatie, net zoals dat omgekeerd ook het geval is. Veltman Coacht kent de principes van zelfsturing en weet wat er nodig is voor effectieve teams.

Intervisie

Intercollegiale ondersteuning is een effectieve leermethode. Onder gelijken in de werkcontext ontstaat herkenning en een dynamiek waarin mensen van elkaar kunnen leren. Soms zit de professional vast in een patroon of denkraam. Helpende vragen en collegiaal advies maken dat er meer te kiezen is. Hierna kun je als professional – toegerust met nieuwe energie – weer verder.

Veltman Coacht biedt intervisiebegeleiding in een groep van 4 tot 6 personen. In het eerste gesprek worden leervragen en intenties geïnventariseerd. Er worden afspraken gemaakt voor privacy, veiligheid en commitment.

Voor Hbo-professionals worden de richtlijnen van de SKJ meegenomen, zodat je aan je registratiepunten goed kunt bijhouden.