Visie op coaching en begeleiding

Rick Veltman gaat uit van de visie dat mensen, zowel individueel als in teamverband, floreren wanneer zij worden aangesproken op de eigen kracht en kernkwaliteiten. Top-down aansturing en controle past daar mijns inziens niet bij.
(Samen)werken vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn daarbij sleutelwoorden.

Voor zelfverantwoordelijke teams gaat ik uit van de volgende principes:

Flexibel en open 

De snel veranderende tijd vraagt om professionals, teams en organisaties die flexibel in kunnen spelen op wat de cliënt en de omgeving van ons vraagt.

Professionele autonomie

Mensen excelleren wanneer zij aangesproken worden op eigen kracht, deskundigheid, verantwoordelijk.

Oplossingsgerichte coaching 

Zet ons brein in de creatieve stand en genereert nieuwe een werkbare oplossingen. Samen weten en kunnen we meer.

Eigen kracht ín verbinding

Persoonlijk leiderschap en samen-sturing brengt ons naar het doel.

Een duidelijk kader en – koers

Zelfstandige teams gaan vooruit als de richting en het kader duidelijk zijn.