VISIE

Veltman Coacht vanuit de volgende principes:

Flexibel en open 

De snel veranderende tijd vraagt om professionals, teams en organisaties die flexibel in kunnen spelen op wat de cliënt en de omgeving van ons vraagt.

Professionele autonomie

Mensen excelleren wanneer zij aangesproken worden op eigen kracht, deskundigheid, verantwoordelijk.

Oplossingsgerichte coaching 

Zet ons brein in de creatieve stand en genereert nieuwe een werkbare oplossingen. Samen weten en kunnen we meer.

Eigen kracht ín verbinding

Persoonlijk leiderschap en samen-sturing brengt ons naar het doel.

Een duidelijk kader en – koers

Zelfstandige teams gaan vooruit als de richting en het kader duidelijk zijn.